Αγγελική Ντόντου – Αρχαιολόγος Διπλωματούχος Ξεναγός

Γλώσσες: Αγγλικά – Γαλλικά

Τ 6946059579

E ntontou.ag@gmail.com