ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

  • Οι Αχαιοί κατά την Μυκηναϊκή περίοδο (1400-1100 π.Χ.) είχαν ήδη εγκατασταθεί, στη σημερινή τοποθεσία του Κάστρου.
  • Κατά το 700 π.Χ. οι Σπαρτιάτες θέλοντας να επιτηρήσουν τις κατακτή-σεις τους, μετέφεραν σε στρατηγικά σημεία συμμάχους λαούς. Έτσι εγκατέστησαν, στο ύψωμα της Κορώνης, τους κατοίκους της Ασίνης (πόλις που ευρίσκετο κοντά στο Τολό — Ναυπλίας).
  • Η νέα Ασίνη είχε την Ακρόπολη της με νεοκλασικά κτίρια, όπως αποδεικνύουν τα ερείπια του Ναού του Απόλλων. Αλλες έρευνες ίσως αποκαλύψουν ότι η Εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ είναι κτισμένη πάνω στις βάσεις του Ναού του ΔΡΥΟΠΑ ΔΙΟΣ.
  • Στη Βυζαντινή περίοδο, κατά τον 5ο αιώνα η ΚΟΡΩΝΗ, η αρχαία ΑΙΠΕΙΑ (που ευρίσκετο στη σημερινή Θέση ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ) για λόγους ασφαλείας μετατοπίστηκε στην ΑΣΙΝΗ.
  • Οι Βυζάντιοι κατοχύρωσαν την αρχαία Ακρόπολη και οικοδόμησαν κτίρια με τα υλικά του προγενεστέρου πολιτισμού.
  • Με τη πτώση του Βυζαντίου — Κωνσταντινούπολης, η Κορώνη περιήλθε στα χέρια των Φράγκων και μετέπειτα των Βενετών (1207).
  • Το 1255 οι καινούργιοι κατακτητές, οχύρωσαν πάνω στην αρχαία Ακρό-πολη σε μια έκταση 400 στρεμμάτων το Ενετικό Κάστρο χρησιμοποιώντας υλικά αρχαία, βυζαντινά και φράγκικα.
  • Θύμα της εξαιρετικής του τοποθεσίας, το κάστρο της Κορώνης υπέστη επί έξι αιώνες, πολυάριθμες και αιματηρές επιθέσεις Φράγκων, Ενετών, Τούρκων, Γενουατών, Ισπανών κ.α.

Προσοχή!

Tα τροχόσπιτα δεν επιτρέπονται μέσα στην πόλη

Πληροφορίες

ΔΙΑΜΟΝΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΑΓΗΤΟ - ΠΟΤΟ

Map

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΕΡΘΕΤΕ