ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Περιφερειακό Ιατρείο Κορώνης: 27250 22208

Περιφερειακό Ιατρείο Χαροκοπίου: 27250 41233, 41305

Περιφερειακό Ιατρείο Λογγά: 27250 31225

Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας: 27210 63000, τηλ. για ραντεβού 14500

Φαρμακείο Κορώνης: 27250 22200

Φαρμακείο Χαροκοπίου: 27250 41305

Αστυνομία Κορώνης: 27250 22203, 22422

Λιμενικός Σταθμός Κορώνης: 27250 22377

Πυροσβεστική Κλιμάκειο Πύλου: 27230 22199

Κλιμάκειο Μεσσήνης: 27220 25050

ΕΛΤΑ – Ταχυδρομείο Κορώνης: 27250 22260

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ Χαροκοπίου: 27250 29330

ΚΤΕΛ Κορώνης: 27230 22448, 27230 28581, 27230 22851

ΟΣΕ Καλαμάτας: 27210 95056

ΚΤΕΛ Καλαμάτας: 27210 23147

Δημοτική Ενότητα Κορώνης: 27250 22221

Δήμος Πύλου – Νέστορος: 27230 22221, 27233 60200